[1]
Iranzo i García, P. and Queralt i Catà, E. 2012. Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l’educació obligatòria. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 55–79.