[1]
Domingo Villarreal, Àngel 2012. Desplegament de competències bàsiques a l’educació obligatòria a Catalunya: de la regulació legal a l’aula. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 35–53.