[1]
Teixidó Saballs, J. and Felip Jacas, N. 2012. Les competències bàsiques a l’escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 17–33.