[1]
Teixidó Saballs, J. 2012. Presentació. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 11–16.