[1]
Rodríguez-Gómez, D. 2012. La gestió del coneixement en les organitzacions educatives. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 435–448.