[1]
Sarramona i López, J. 2012. La Llei d’educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagògica. Revista Catalana de Pedagogia. 7, (Jan. 2012), 349–361.