[1]
Teixidó i Planas, M. 2009. L’Ensenyament de les llengües a Catalunya : cap a un model català romanístic amb anglès com a llengua franca. Revista Catalana de Pedagogia. 6, (May 2009), 77–91.