[1]
Serra i Jubany, Àngel 2008. La Construcció narrativa de la identitat en l’adolescència. Revista Catalana de Pedagogia. 5, (Feb. 2008), 113–130.