[1]
Burset Burillo, S. 2008. La Transgressió en la representació plàstica: una mirada estàtica a l’estètica : una revisió a la didàctica de l’educació visual i plàstica. Revista Catalana de Pedagogia. 5, (Feb. 2008), 63–75.