[1]
Llorca i Arimany, A. 2008. El Destí de l’educació civicomoral o l’enginyeria psicosocioeducativa (una reflexió filosoficopersonalista sobre la praxi educativa). Revista Catalana de Pedagogia. 5, (Feb. 2008), 211–232.