[1]
Moreno Marimón, M., Hernández Mayor, J., Sastre Vilarrasa, G. and González Castellví, A. 2005. Relacions interpersonals, educació moral i prevenció de la violència contra les dones. Revista Catalana de Pedagogia. 3, (Dec. 2005), 195–216.