[1]
Guilera Rico, L. 2005. "Pau Vila: l’esperit de la terra", de Joan Tort i Donada. Revista Catalana de Pedagogia. 3, (Dec. 2005), 422–426.