[1]
Teixidó i Planas, M. 2005. Pedagogia necessària a l’escola, a la família, a la societat. Revista Catalana de Pedagogia. 3, (Dec. 2005), 267–285.