[1]
Macia Bordalba, M. 2023. Acollida, comunicació i participació de les famílies d’origen estranger: llums i ombres de la relació família-escola. Revista Catalana de Pedagogia. 24, (Nov. 2023), 17–36. DOI:https://doi.org/10.2436/20.3007.01.194.