[1]
de la Fuente Castelló, R.M. 2023. Una ciutat inteŀligent per a un món més sostenible: transformació educativa des de la pràctica a l’aula. Revista Catalana de Pedagogia. 23, 1 (May 2023), 44–62. DOI:https://doi.org/10.2436/20.3007.01.187.