[1]
Fuertes-Alpiste, M. 2021. La creació de relats digitals com a activitat de reflexió professionalitzadora i d’autoconeixement en l’itinerari del pràcticum. Revista Catalana de Pedagogia. 19, (Jan. 2021), 39–50.