[1]
Domingo, A. and Bayona-i-Carrasco, J. 2019. Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial. Revista Catalana de Pedagogia. 15, (May 2019), 89–116.