[1]
Sarramona López, J. 2018. Pedagogia, ara. Aplicació a la societat catalana. Revista Catalana de Pedagogia. 13, (May 2018), 219–222.