[1]
Bisquerra Alzina, R. 2018. Educació emocional: de la recerca a la pràctica fonamentada. Revista Catalana de Pedagogia. 13, (May 2018), 145–171.