[1]
Teixidó i Planas, M. 2015. Nota del president de la Societat Catalana de Pedagogia. Revista Catalana de Pedagogia. 8, (Nov. 2015), 114–115.