1.
Vidal i Frigola JM, Rocabruna i Llavanera A, Tabarés Carriedo M. Algunos hongos hipogeos (<i>ascomycotina</i> y <i>basidiomycotina</i>) interesantes para la micoflora española. Revista Catalana de Micologia [Internet]. 2007 Feb. 23 [cited 2024 Jun. 17];14:131-4. Available from: https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22124.001