1.
Navarro-Rosinés P, Roux C, Hafellner J. <i>Sphaerellothecium pumilum</i> comb. nov. (hongos liquenícolas, <i>Dothideomycetes</i>), un nombre prioritario sobre S. <i>aipolium</i>. Revista Catalana de Micologia [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2024 May 27];39:117-2. Available from: https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/101695.003