Santamaria i del Campo, Sergi, and Josep Girbal i Lladó. “Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</I> (Lohde) Karling a La Península Ibèrica”. Revista Catalana de Micologia 19 (February 26, 2007): 1–3. Accessed June 17, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22203.001.