Santamaria i del Campo, S., and J. Girbal i Lladó. “Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</I> (Lohde) Karling a La Península Ibèrica”. Revista Catalana De Micologia, vol. 19, Feb. 2007, pp. 1-3, https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22203.001.