Vidal i Frigola, J. M. “Contribución Al Conocimiento De La Flora micològica Del Baix Empordà Y Zonas limítrofes (Catalunya). IV. Hongos Hipogeos (<i>zygomycotina</i>, <i>ascomycotina</i> Y <i>basidiomycotina</I>)”. Revista Catalana De Micologia, vol. 14, Feb. 2007, pp. 143-94, https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22123.001.