[1]
P. Navarro-Rosinés, M. Boqueras i Bailina, and X. Llimona i Pagès, “Primer catàleg dels fongs liquenícoles de Catalunya i zones pròximes (NE de la Península Ibèrica)”, Revista Catalana de Micologia, vol. 16, pp. 165–204, Mar. 2007.