[1]
. ., “Fe d’errades”, Revista Catalana de Micologia, vol. 23, p. 94, Mar. 2007.