[1]
P. Navarro-Rosinés, N. L. Hladun Simón, and X. Llimona i Pagès, “<i>Gelatinopsis heppiae</i> sp. nov. (<i>Leotiales</i>, <i> Ascomycota</i>) un hongo liquenícola sobre <i>Heppia despreauxii</i> de Aragón (NE de España)”, Revista Catalana de Micologia, vol. 30, pp. 57–64, Mar. 2011.