[1]
. ., “Errata et corrigenda”, Revista Catalana de Micologia, vol. 30, p. 50, Mar. 2011.