[1]
P. Navarro-Rosinés and D. Muñiz Pérez, “<i>Skyttea heterochroae</i> comb. et nom. nov. (<i>Helotiales</i>) un hongo liquenícola propio de <i>Pertusaria heterochroa</i>, presente en Catalunya, Islas Baleares y Maltra”, Revista Catalana de Micologia, vol. 31, pp. 77–85, Mar. 2011.