[1]
. ., “Fe d’errades i rectificacions”, Revista Catalana de Micologia, vol. 28, p. 130, Mar. 2007.