[1]
J. Vila i Garcia and T. Jiménez Palomar, “Alguns fongs corticioides trobats a les comunitats de <i>Cistus</i> de Catalunya”, Revista Catalana de Micologia, vol. 27, pp. 115–130, Mar. 2007.