[1]
. ., “Fe d’errades”, Revista Catalana de Micologia, vol. 26, p. 112, Mar. 2007.