[1]
. ., “Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue”, Revista Catalana de Micologia, vol. 24, p. 310, Mar. 2007.