[1]
J. Vila i Garcia, A. Rocabruna i Llavanera, X. Llimona i Pagès, M. Tabarés Carriedo, J. Llistosella i Vidal, and D. Sierra López, “Fongs nous o poc citats de Catalunya i Andorra I”, Revista Catalana de Micologia, vol. 19, pp. 25–46, Feb. 2007.