[1]
S. Santamaria i del Campo and J. Girbal i Lladó, “Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</i> (Lohde) Karling a la Península Ibèrica”, Revista Catalana de Micologia, vol. 19, pp. 1–3, Feb. 2007.