[1]
J. M. Vidal i Frigola, “Contribució al coneixements de la flora micològica del Baix Empordà i rodalies (Catalunya): III. gasteromicets epigeus (<i>Basidiomycotina</i>)”, Revista Catalana de Micologia, vol. 14, pp. 113–130, Feb. 2007.