[1]
R. Singer, M. Tabarés Carriedo, and A. Rocabruna i Llavanera, “El Género <i>Lactocollybia</i> en España”, Revista Catalana de Micologia, vol. 13, pp. 67–72, Feb. 2007.