[1]
J. Llistosella i Vidal and M. Aguasca i Solé, “Macromicets de l’illa de Menorca, II”, Revista Catalana de Micologia, vol. 13, pp. 17–32, Feb. 2007.