[1]
P. Navarro-Rosinés, J. Llistosella i Vidal, and A. Sánchez-Cuxart, “Sobre la presència de <i>Melogramma campylosporum</i> a Catalunya”, Revista Catalana de Micologia, vol. 34, pp. 87–93, May 2016.