Santamaria i del Campo, S. and Girbal i Lladó, J. (2007) “Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</i> (Lohde) Karling a la Península Ibèrica”, Revista Catalana de Micologia, 19, pp. 1–3. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22203.001 (Accessed: 18 June 2024).