Vidal i Frigola, J. M. (2007) “Contribució al coneixements de la flora micològica del Baix Empordà i rodalies (Catalunya): III. gasteromicets epigeus (<i>Basidiomycotina</i>)”, Revista Catalana de Micologia, 14, pp. 113–130. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22118.001 (Accessed: 24 June 2024).