Llistosella i Vidal, J. and Aguasca i Solé, M. (2007) “Macromicets de l’illa de Menorca, II”, Revista Catalana de Micologia, 13, pp. 17–32. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22106.001 (Accessed: 19 July 2024).