Santamaria i del Campo, Sergi, and Josep Girbal i Lladó. 2007. “Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</I> (Lohde) Karling a La Península Ibèrica”. Revista Catalana De Micologia 19 (February):1-3. https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22203.001.