VIDAL I FRIGOLA, J. M. Contribución al conocimiento de la flora micològica del Baix Empordà y zonas limítrofes (Catalunya). IV. hongos hipogeos (<i>zygomycotina</i>, <i>ascomycotina</i> y <i>basidiomycotina</i>). Revista Catalana de Micologia, [S. l.], v. 14, p. 143–194, 2007. Disponível em: https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22123.001. Acesso em: 20 jul. 2024.