Santamaria i del Campo, S., & Girbal i Lladó, J. (2007). Fongs nematòfags: <i>Harposporium anguillulae</i> (Lohde) Karling a la Península Ibèrica. Revista Catalana De Micologia, 19, 1–3. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22203.001