Vidal i Frigola, J. M. (2007). Contribució al coneixements de la flora micològica del Baix Empordà i rodalies (Catalunya): III. gasteromicets epigeus (<i>Basidiomycotina</i>). Revista Catalana De Micologia, 14, 113–130. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/22118.001