(1)
Llimona i Pagès, X.; Tabarés Carriedo, M.; Rocabruna i Llavanera, A.; Vila i Garcia, J. Algunos Hongos Nuevos O Interesantes De La Península Ibérica. Revista Catalana de Micologia 2007, 20, 169-176.