(1)
Salom, J. C.; Siquier i Vigrós, J. L. Contribució Al Coneixement De La família <i>Lepiotaceae</I> Roze a Les Illes Balears, II. Revista Catalana de Micologia 2007, 23, 109-120.