(1)
Siquier i Vigrós, J. L.; Salom, J. C. Contribució Al Coneixement micològic De Les Illes Balears. XVI. Revista Catalana de Micologia 2011, 30, 13-25.